Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prosíme o konstruktivní připomínky, které se budou vztahovat k našemu domu. Výbor SVJ

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: účetní uzávěrka

(Karel Koliš, 15. 1. 2012 19:03)

Pane Havelko, soubory otevřete (např.) pomocí programu Acrobat Reader . Je zdarma, ke stažení například zde: http://www.slunecnice.cz/sw/acrobat-reader/ (odkaz stáhnout zdarma).
K otevření je potřeba také kód, který Vám ale musí dát výbor.

Re: Re: účetní uzávěrka

(havelka, 18. 1. 2012 14:27)

Děkuji za informaci.

Re: účetní uzávěrka

(Filip Dvořák, 16. 1. 2012 12:13)

Dobrý den,
věta, že závěrka je uložena "v archivu chráněném heslem" není chybou, nýbrž informací, že účetní závěrka je (protože je rozsáhlejší) zabalena pomocí komprimačního programu do jednoho souboru - archivu s příponou .zip, který je chráněn heslem.

Tento typ archivu je možné otevřít ve většině dnešních operačních systémů přímo, bez nutnosti instalovat další software, případně je možné využít nějakého volně dostupného software (např.: 7-zip www.7-zip.org).

K prohlížení jednotlivých souborů uvnitř archivu je pak možné použít, jak pan Koliš zmínil, např. Acrobat Reader.

Zároveň má samozřejmě každý vlastník ze stanov vyplývající právo do dokumentů nahlédnout např. v rámci hodin pro veřejnost či po domluvě s výborem nebo kontrolní komisí jinak.

Re: Re: účetní uzávěrka

(Stanislav Havelka 1165, 18. 1. 2012 16:41)

Pane Dvořák, děkuji za odpověď, na jejím základě Vám chci objasnit můj myšlenkový proces, který vedl k dotazu. Po přečtení informace jsem udělal závěr, že autor mi říká, co se po mě chce, co si mám do kdy připravit a kde to najdu. Z Vaší odpovědi jsem vyrozuměl, že záměr autora byl jiný. A to, že říká co se po mě chce a jak daný dokumet byl zpracován. Formu zpracování dokumentu pro účely obsahu informace nepovažuji za podstatnou. Proto se velice omlouvám za obtěžování dotazy. Na závěr, žádám zainteresované strany, zda-li by nebylo možné tištěné informace podepisovat (naráží na to ve své odpovědi i pan předseda)

Účetní závěrka

(Josef Datko, 16. 1. 2012 20:01)

Co se týče vysvětlení, kde je závěrka na internetových stránkách si myslím, že dost přesně Vám to napsal p. Dvořák, který ji na tyto stránky vložil. Upozornění na vchodových dveřích je dost přesné a nenašel jsem na něm žádnou chybu. Schválení účetní závěrky zabezpečuje p. Dvořák a tak dotazy by měli být směrované na něj (viz usnesení shromáždění). S účetní závěrkou nikdo po bytech chodit nebude. K prostudování je na internetových stránkách, nebo po domluvě se mnou v hodinách pro veřejnost.

Žádost o objasnění - 1165

(Stanislav Havelka, 7. 1. 2012 17:25)

Vážený výbore,
V první polovině měsíce prosince jsem obdržel od naší správcovské společnosti „Rozpis úhrad“ platný od 1.1,2012. Ve spodní části tohoto vyrozumění jsem se dozvěděl, že předepsané změny úhrad jsou realizovány na základě Vašeho rozhodnutí. Proto se na Vás obracím s žádostí o vysvětlení Vašich rozhodnutí v následujících otázkách:
1) úklid – sazba zvýšená částky 95 Kč v měsíci 12. 2011 na 111 Kč v měsíci 1. 2012. Pokoušel jsem se něco bližšího k tomuto rozhodnutí vyčíst ve skleněné skřínce ve vchodě a dále na našich web. stránkách, odpověď jsem nenašel. Na webu jsem našel naše „Stanovy společenství ……….“ a domnívám se, že Vaše rozhodnutí v tomto bodě je v příkrém rozporu s Čl. VII odst. 3 písm. g a to proto, že ani jedno zveřejněné usnesení schůze vlastníků na Vás tuto kompetenci nedelegovalo. Netvrdím, že v našich stanovách se nenachází ustanovení o které se opírá Vaše rozhodnutí. Zcela určitě jej uvedete v odpovědi.
Zároveň jsem přesvědčen, že k navýšení platby Vás vedl zájem o navýšení kvality sjednané služby v náš prospěch. Proto bych výbor požádal o umožnění přístupu k písemnému smluvnímu vztahu se stávajícím i minulým dodavatelem této služby.

2) v uvedeném „Rozpisu úhrad“ je nově zavedena platba „Ostatní služby 2“ po 35 Kč, jenž zahrnuje správu kotelny. Nepochybuji o tom, že pro bezpečný provoz kotelny je tato služba nutná. Přesto žádám objasnit zda oněh 35 Kč mám chápat jako zálohovou platbu a způsob vyúčtování výbor přednese se zdůvodněním v souladu se „Stanovami společenství …….“ Čl. VII odst. 3 písm. g. na schůzi vlastníků. V tomto případě platí stejná výhrada, kterou jsem přednesl v bodě 1). Nebo se jedná o rozpočtení nasmlouvané částky s poskytovatelem služby mezi členy SVJ a pak se táži, jaké kritérium bylo pro tento krok zvoleno. Jinými slovy vidím zde formu rozúčtování, která dle Čl. VII odst.3 písm. h náleží pouze do kompetence shromáždění. Jinak do této kategorie zařazuji i platby za „Pojištění domu“, neboť pojišťovací smlouva pojednává jen o společných částech domu. Proto se domnívám, že obě platby jsou přímo spojené se správou společných prostor a na jejich provoz a údržbu máme vytvořený fond oprav z čehož vyvozuji, že tyto platby náleží do jeho gesce. Jinak zastávám názor, že tyto formy plateb v současném provedení skrytě navyšují shromážděním vlastníků schválený příspěvek na 1 m2 do fondu oprav. ( v mém případě to činí 1 Kč na m2 – nezničí mě to, ale jde o princip)

Navrhuji:
v bodě 1) – vrátit zálohu na původní sumu a rozdíl mezi výší zálohy a Vámi nasmlouvané částky s dodavatelem řešit formou vyúčtování
v bodě 2) – od měsíce února platby za kotelnu a pojištění domu uhrazovat z fondu oprav.
Dojde – li výbor k závěru, že jeho rozhodnutí jsou opodstatněné a trvá na jím zvoleném systému tak ať si připraví s patřičním odůvodněním návrh řešení na následující shromáždění vlastníků.
¨
Zcela na závěr se divím, že rozúčtování ročního provozu kotelny po téměř čtyř měsíčním jejím provozu výbor nezajímá, ale dozor nad kotelnou je třeba okamžitě finančně řešit. ( jestli že někoho z Vás se má poznámka z kategorie ješitnosti dotkla, tak se této osobě velice omlouvám)
S pozdravem a díky za odpověď Havelka

Vánoce a Nový rok

(Josef Datko, 16. 12. 2011 23:31)

Výbor našeho SVJ přeje všem obyvatelům našeho dobu šťastné prožití Vánočních svátků a úspěšné vykročení do nového roku 2012.
Joase Datko

Teplá a studená voda

(Josef Datko, 16. 12. 2011 23:28)

Jistě jste v posledních dnech zjistili problémy jak s teplou, tak i studenou vodou. Ve středu na schůzi SVJ se dostavila p. Havlíčková s dotazem, proč v noci mezi 3-5 hodinou netekla teplá voda. Hned druhý den byla tato věc odstraněna a po celou noc by již měla téct teplá voda. Nastavila se vyšší vstupní teplota vody.
Dne 15.12.2011 bylo prováděno na kotelně měření emisi a hluku a tak museli být kotle vypnuty v době od 10.00 do 14.00 hod, tak se mohlo stát, že nebyla všude dostatečně teplá voda.
Dne 16.12.2011 byla na sídlišti Řepy havárie vody a tak byl přívod vody k našemu domu také zastaven. Po opravě v odpoledních hodinách byla voda opět puštěna. V době odstávky netekla studená voda. Tepla tekla do vyčerpání našich zasobníků. Po spuštění studené vody chvíli trvalo, než se v zásobnících ohřála voda. Proto jste mohli při puštění kohoutku zjistit, že tekla špinavá voda. Teď by již mělo být vše v pořádku.

Teplá voda-1165

(Katarína Havlíčková, 15. 12. 2011 15:17)

Dobrý den,chtěla bych se zeptat,proč neteče teplá voda nejen v noci,ale i dnes od 11.hodin dopoledne do teď je voda pouze vlažná.Je snad problém jen v našem vchodě,nebo i ostatní nájemníci mají ten stejný problém.Děkuji za odpověď.

Teplá voda-1165

(Katarína Havlíčková, 15. 12. 2011 15:17)

Dobrý den,chtěla bych se zeptat,proč neteče teplá voda nejen v noci,ale i dnes od 11.hodin dopoledne do teď je voda pouze vlažná.Je snad problém jen v našem vchodě,nebo i ostatní nájemníci mají ten stejný problém.Děkuji za odpověď.

Revitalizace

(Josef Datko, 15. 10. 2011 11:47)

V tomto příspěvku bych jen připomenul, že byli zahájeny přípravné práce na předání objektu po rekonstrukci. Dne 11.11.2011 byla provedená důkladna kontrola objektu a sepsán zápis závad a nedodělku. Další kontrola proběhne 24.11.2011. Firma Ekoisol má termín předání objektu stanoven do konce října 2011. Proto jste jistě zaznamenali zvýšeny ruch kolem baráku. Jedním z největších problémů v současné době jsou dveře - firma je dodala bez bezpečnostních skel a proto je bude muset všude výplně měnit.

Teplá voda a teplo

(Josef Datko, 15. 10. 2011 11:43)

V první řádě by jsem se chtěl omluvit všem nájemníkům za způsobené problémy s dodávkou teplé vody a nedostatečné informace ze strany výboru k této věci. Sám výbor přesně nevěděl kdy se to všechno podaří vybudovat.
Nastíníl bych stručný běh událostí:
Dnem 1.9.2011 jsme byli s definitívní platnosti odpojení od Pražské teplárenské. Vzhledem k tomu, že prostory výměnikové stanice jsou dost stísněné a nešlo to udělat způsobem, který jsme si představovali, že připravíme vše a během dvou tři dnů to jen propojíme. Museli jsme přistoupit k jinému řešení. Firma Topo připravila k tomuto datu vše co se týče solárních panelů, aby jsme aspoň částečně eliminovali odstávku teplé vody. Dne 2.9.2011 byl systém propojen na solární panely. V této době jsme byli plně závislí jen na intenzitě slunečného záření a tím i částečnému ohřevu vody. Proto se stávalo, že teplá voda tekla jen v určitý čas, kým se všechna nespotřebovala.
Firma ToPo pracovala na vybudování kotelny velmi intenzivně i o sobotách a nedělích. Dle nového řešení, vybudování kotlů bylo umístěno do prostor, kde dřívě byli zásobníky teplé vody. Proto se táto akce tak protáhla. Firma nejdříve musela vše zařízení vybourat, nově vybetonovat, vybudovat nové rozvody a všechna zařízení ke kotlům, osadit nové kotly, zajistit všechna potřebná potvrzení (revize atd), přihlásit nový odběr na Pražskou plynárenskou, osadit nové měřice plynu a teplé vody atd. Tyto práce se podařilo uskutečnit v co nejkratší době cca 20 dnů. Ano, některým se zdá tato doba dlouha, ale všichni myslící lidi musí uznat, že všechny práce mají svůj systém a musí se dodržet určité pracovní postupy.
V současné době již teplá voda proudí z našich trubek a ještě jednou se omlouváme za problémy.
Co se týče tepla. Dne 13.11.2011 byl spuštěn druhý kotel na vytápění. Volalo nám spoutu lidí, že mají studené trubky (stoupačky). To cvšak není zaviněné kotelnou, nybrž odvzdušněním stupaček. Při pokusech o odvzdušnění stupačky ve vchodě 1163 (garsonky) jsme zjistili, že odvzdušňovaci šrouby v nejvyšším patře jsou již dosti opotřebované a je problém při odvzdušňovaní. Proto následně výbor rozhodl na náklady SVJ opravit (vyměnit) všechny odvzdušňovaci ventily ve všech stoupačkách. Proto v nejbližších dnech se spojí majitele bytů, kde jsou tyto ventily a dohodnou termín jejich výměny, aby se mohlo vše odvzdušnit. Pak by to mělo již fungovat bez problému.

Vyplácení přeplatků

(Josef Datko, 15. 10. 2011 11:21)

Dobrý den,
reaguji tímto na dotaz paní Blahníkové ohledně vyplácení přeplatku za teplo a teplou vodu. Jelikož táto věc se týká většího počtu našich spolubydlících stanovisko výboru je nasledovní:
- přeplatky se budou vyplácet každou středu v měsící listopadu vždy od 17.00 do 19.00 hod. v kanceláři SVJ pí. Mátlovou. První vyplácení se tak uskuteční dne 2.11.2011, pak dále 9., 16.,23.11.2011. Je možnost peníze zaslat i na účet, ale tuto možnost vyúživejte jen vyjímečně a to po dohodě s pí. Mátlovou.

Dokonceni rekonstrukce

(Petra Besserová, 13. 8. 2011 9:07)

Dobry den,
chci se zeptat, kdy bude dokoncena rekonstrukce naseho domu, myslela jsem si, ze to bylo planovano na konec kvetna 2011.
Dale si myslim, ze u venkovnich dveri do naseho domu by bylo lepsi aby z venci byla misto kliky tvz.koule tak jako drive. Z jakeho duvodu je u novych dveri zvenci klika?
A muj posledni dotaz jsem vznesla jiz drive, ale odpovezeno mi jeste nebylo. U jednoho okna nam nejde otevrit do faze tzv. vetracky, na koho se mam obratit aby okno posteloval?
Dekuji za odpovedi.
S pranim prijemne straveneho zbytku prazdnin,
Petra B.

Zápisy ze shromáždění SVJ

(J. Ponertová, 29. 6. 2011 14:54)

Dobrý den, kdy budou doplněny zápisy ze shromáždění SVJ na našich web. stránkách? Myslím si, že je důležité mít možnost si připomenout na čem a kdy jsme se dohodli.Poslední zápis je z loňského léta.
Děkuji.

Odpověď p. Kolišovi

(Josef Datko, 13. 5. 2011 22:21)

Pane Koliši jestli se dobře pamatuji ofotil jste si všechny smlouvy související s revitalizaci a provozem našeho SVJ s tím, že si je chcete důkladně prostudovat. Mezi tyto dokumenty patří i smlouva s firmou Ekoisol (je také na těchto stránkách) a překvapilo mne, že jste v ni nezaregistroval tuto dost důležitou věc. Podívejte se na článek 5 - Místo a způsob provádění díla bod 2 a hned Vám to bude jasné. Pro ostatní jednoduché vysvětlení: firma Ekoisol před započetím díla namontovala elektroměr a vodoměr a spotřebu hradí sama. Tudíž zaplacená částka bude vchodům odečtena.

Před časem jste nevěřil statickým výpočtům pro ukotvení solárních panelů, i když to zpracoval renomovaný znalec a řekl jste že si je necháte udělat také Slíbil jste výboru, že mu svůj výsledek date vědět. Do dnešního dne výbor od Vás nic v této oblasti neobdržel. Jak to dopadlo?

Re: Odpověď p. Kolišovi

(Karel Koliš, 13. 5. 2011 22:53)

Děkuji za odpověď ohledně elektroměrů. Smlouvu skutečně mám, a nyní vidím, že tam tento odstavec je. Jsem rád, že jste mě na to upozornil, děkuji za Vaši ochotu.

Ohledně statických výpočtů netuším, o čem mluvíte. Pokud bych něco výboru slíbil, bylo by to jistě uvedeno v zápise.

Stále čekám na odpověď ohledně páté firmy na zasklení.

Děkuji Vám za Vaše reakce, jsem rád, když výbor reaguje na podněty vlastníků.
Pěkný večer,
KK

Když jsme u smlouvy s Ekoisolem,

(Miroslav Kubín, 16. 5. 2011 19:39)

Na konci je psáno:

5. Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy:

a) Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele vč. podrobné specifikace použitých materiálů.

b) Příloha č. 2 - Seznam možných víceprací vč. podrobné specifikace jejich provedení a předpokládaného rozsahu.

Nikde jsem ty přílohy nenašel.

Můžete mi, pane Datko, říct, proč tam nejsou?

NĚKOLIK ZAJÍMAVÝCH ODKAZŮ

(Miroslav Kubín, 16. 5. 2011 19:10)

VĚTRNÍKY LOMANCO:
Lze centrální ventilátory panelových domů nahradit rotačními hlavicemi?

http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/rotujici-hlavice-myty-a-realita/

http://vetrani.tzb-info.cz/vetrani-bytovych-domu/6860-lze-centralni-ventilatory-panelovych-domu-nahradit-rotacnimi-hlavicemi

http://vetrani.tzb-info.cz/vetrani-bytovych-domu/7075-je-prirozene-vetrani-usporne-vetrani

VĚTRÁNÍ BYTOVÝCH DOMŮ
Odkazy k problematice správného a efektivního větrání v bytových domech - technické možnosti a zařízení.

http://vetrani.tzb-info.cz/vetrani-bytovych-domu/7114-neefektivni-vetrani-bytovych-domu
http://vetrani.tzb-info.cz/vetrani-bytovych-domu/6181-vetrani-panelovych-domu-opatreni-a-jejich-limity
http://vetrani.tzb-info.cz/vetrani-bytovych-domu/6773-efektivni-a-funkcni-vetrani-bytovych-domu

ANTIGRAFITTI
Jak bojovat se sprejovými vandaly?

http://www.nateraci-maliri.eu/nateracske-prace/natery-antigrafitti.php

http://www.youtube.com/user/sabasam#p/a/u/1/FTAe5DmbDQQ

http://www.youtube.com/watch?v=mqrZhq0cFFcSOLÁRNÍ PANELY
Co jsou to garantované solární zisky?

http://energie.tzb-info.cz/solarni-kolektory/5919-garantovane-solarni-zisky

rozdělení financí za elektřinu (stavba)

(Karel Koliš, 10. 5. 2011 7:40)

V souvislosti s dotazy ohledně úklidu sklepu mám ještě jeden dotaz. Všimnul jsem si, že dělníci berou elektřinu z vchodu 1164, stejně jako vodu, apod. (je možné, že si berou i z ostatních vchodů, nicméně já viděl kabely a hadice jen k 1164)

Bude tato částka rozúčtována celému domu, nebo jí zaplatí pouze vchod 1164?


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

následující »