Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prosíme o konstruktivní připomínky, které se budou vztahovat k našemu domu. Výbor SVJ

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

kotelna

(M.Jurka Vondroušova 1165, 5. 11. 2010 16:31)

V úterý na TV Prima byla reportáž ohledně budování kotelen v panelových domech.Všichni kdo kotelnu mají jsou spokojeni a mají poloviční náklady na teplo a teplou vodu.Po vyúčtování kdy většina z nás opět doplácí bude kotelna pro nás všechny velkým přínosem.Zateplení ze severní strany bude již brzo hotové a v bytě je to znát.Konečně se něco tady děje ve prospěch nás obyvatel.Ale stějně se mezi námi najde někdo komu to není vhod.

Připomínky a dotazy

(Karla a Pascal Juan, 3. 11. 2010 22:32)

Dobrý den, vzhledem ke zveřejněným informacím z poslední doby, jako např. Zápis ze schůze výboru SVJ z 28.7.2010, především informací v bodu 5. bych stejně jako další členové společenství žádala o okamžité zveřejnění kopie originálu posledního zápisu shromáždění společenství.
Co se týče dosud dodaných dokumentů i další zápisy s jednotlivými usneseními musí být k dispozici ve scan kopiích originálu, nikoli blank wordové přípravě. Na tomto bude mít zájem zcela jistě většina členů společenství, jako výbor sám.
V souvislosti s veškerými akcemi k rekonstrukci nebo jakýmikoli akcemi žádám informovat nás vlastníky o časovém harmonogramu všech akcí, nikoli pouze samotného provadení prací, ale taktéž o pruběžném postupu v administrativnich krocích spojených se získáním stavebních povolení, atd. Toto se nesmí dít s premrštěnými časovými odstupy, ale aktuálně.
Posledním dotazem se dovoluji zeptat, co přesně znamená vyjádření, že ve spojitosti s projektem kotelny, byly městem změněny podmínky a jaké? Dle mých informací není možné v žádném případě, aby město či daný městský úřad, měnili platnou právní legislativu, jako např. zákon č. 72/1994 o vlastnictví bytů, ve smyslu ustanovení § 11 odst. 5 zmíněného zákona – kdy dle tohoto ustanovení je k přijetí usnesení o podstatných změnách týkajících se společných částí domu zapotřebí souhlasu všech vlastníků bytových jednotek, jako podílových spoluvlastníků společných částí domu, nikoli tedy pouze 75%. Jinak řečeno z hlediska občansko právních vztahů zasahuje odpojení bytů od stávajícího topného systému do soukromých práv uživatelů bytů a nebytových prostor v ústředně vytápěném objektu, což je další důvod, kdy je vyžadován souhlas všech vlastníků.
Předem děkuji za vyjádření a promptní odpověď s uvedením termínů pro doplnění dokumentů.

Zveřejnění smluv

(Josef Datko, 1. 11. 2010 23:34)

Během nejbližších dnů budou na tyto stránky vloženy všechny smlouvy, které se zabívají revitalizaci našeho domu (smlouva s firmou Ekoisol, smlouva na stavební dozor, smlouva s firmou Topo-kotelna, stavebního spoření a úvěrové smlouvy u Wustenrotu. Žádné dodatky zatim nebyly doplněny.

Zveřejnění smluv

(Miroslav Kubín, 1. 11. 2010 22:36)

Jako spoluinvestor probíhajících investičních akcí žádám tímto výbor SVJ o předání kopií všech smluv, které se těchto akcí dotýkají, včetně úvěrové smlouvy s bankou (se všemi dotatky a jiným příslušenstvím).

Vzhledem k tomu, že by to mohlo zajímat i ostatní, bylo by nejvhodnější vystavit kopie těch dokumentů na těchto stránkách.

Fotografie

(Josef DATKO, 25.10.2010, 25. 10. 2010 20:46)

V nejbližších dnech se také objeví fotografie z probíhající revitalizace našeho domu. Pro mnohé bude jistě zajímavé jak to vypadá na střeše, apod.

Reakce na připomínky

(Josef DATKO, 25.10.2010, 25. 10. 2010 20:44)

Oběma příspěvkům bohužel v první části musím dát za pravdu. Do dnešního dne se mi nepodařilo dát na internetové stránky všechny pro Vás důležité a zajímavé dokumenty (smlouvy, zápisy ze schůzek výboru, revitalizace našeho domu atd). Do konce příštího týdne všechny dokumenty již najdete na těchto stránkách.
Teď bych se v krátkosti vyjadřil k jednotlivým věcem z příspěvku pí. Staňkové a pí. Kolišové.
1) Zasklení lodžií - stále platí a vždy platilo, že všech 25 lodžií, které byly před revitalizaci zaskleny odbornou firmou, budou ve finále opět zaskleny (cca v březnu příštího roku). To se také objevilo i ve smlouvě o dílo s vítěznou firmou Ekoisol.
2) Revitalizace našeho domu - zpočátku jsme nemohli dát na internet téměř nic. Čekalo se, až nám bude vydáno stavební povolení příslušnými úřady a ty nabudou právni moci. Po nabytí bylo ihned vyvěšeno ve všech vchodech. Co se týče harmonogramu prací, v kostce by měl být následující:
- v letošním roce se počítá se zateplením všech obvodových stěn, kde nejsou lodžie. V současné době je hotová západní stěna (chybí jen číslo domu), půlka severní strany je téměř hotová a na druhé části se v těchto dnech staví již lešení. Na stěně u vchodu 1162 zítra se začne natahovat vrchní omítka a začalo se pracovat u vchodu 1161. Strany, kde se nacházejí lodžie, příjdou na řadu až v březnu příštího roku (delší doba prací)
- zároveň se pracuje na zateplení střešního pláště a zabudování nosných konstrukcí na solární panely.
- co se týče vybudování kotelny město změnilo podmínky. K vybudování již stačí 75 % vlastníků a ty máme.Tady čekáme na schválení stavebního povolení.
- dotace - bohužel termín jsme nestihli a čekáme až státní instituce opět obnoví přijímání nových žádostí (zelená úsporám). Dotace Nový panel stát zrušil bez náhrady. V nejbližších dnech se podává žádost o dotaci z městské části Praha 17. Úvěr je již vybaven na částku 23 milionu Kč.
Všechny dotazy a připomínky mohou být lépe vysvětleny v kanceláří SVJ v úředních hodinách nebo po domluvě kdykoliv.
Pevně věřím a doufám, že se již podaří pravidelně doplňovat tyto stránky, aby sloužily svému účelu, pro který byly zřízeny.

Neinformovanost členů SVJ

(Gabriela Staňková, 25. 10. 2010 12:03)

Dobrý den,
ráda bych se připojila k paní Kolišové. Plně se ztotožňuji s jejím názorem. Na stránkách SVJ nejsou příspěvky, které by dostatečně informovaly členy SVJ, o tom, co se v domě děje - žádné zápisy ze schůzí výboru (poslední informace, nikoli zápis je z 13.4.2010) ani kontrolní komise. Poslední zápis ze Shromáždění je z 23.6.2009. Zveřejněná Smlouva o správě domu je pouze text bez podpisů a data, zveřejněná Smlouva o pojištění domu má na poslední straně uvedeno, že je platná do 31.5.2010. V rubrice Rekonstrukce domu je pouze materiál k 1. kolu výběrového řízení. Chybí zcela smlouva s firmou, která práce provádí. V době, kdy jsme dávali souhlas s rekonstrukcí domu, jsme byli ujištěni členy výboru, že v případě, že máme zasklenou lodžii (náklad cca 30 tis. Kč), bude po skončení rekonstrukce zasklení opět instalováno. Po přečtení materiálu Výzva k podání nabídky na provedení zateplení a rekonstrukce bytového domu o tom mám značné pochybnosti, neboť se tento materiál tímto vůbec nezabývá. Předpokládám, že tato informace nepochybně zajímá všechny, kteří mají rovněž zasklené lodžie.

Prosím o zodpovězení otázek

(Jana Kolišová, 24. 10. 2010 12:04)

Dobrý den. Chtěla bych se zeptat na smysl těchto webových stránek. Při jejich vzniku jsem se domnívala, že budou pravidelně podle potřeby aktualizovány (zápisy ze shromáždění, schůzí výboru i kontrolní komise) a především budou nás vlastníky informovat o dění v našem domě. Bohužel je tu aktuální jen předpověď počasí v Praze. K právě probíhající rekonstrukci si jako nejčerstvější informaci můžeme přečíst zprávu o vyhodnocení nabídek 1. kola výběrového řízení z 13.7.2010. O samotné rekonstrukci, vybrané firmě, ani harmonogramu prací nikde žádná zmínka. (Jen na okraj by mě zajímalo, proč se zatepluje nejprve jen polovina severní strany, proč vlastníci neměli možnost mluvit do barevného řešení, co vzniká za konstrukci na střeše - jsou to stojany na solární panely? Máme tedy souhlas všech vlastníků a stavební povolení na kotelnu?) Dále by mě zajímalo, v jaké fázi jsou dotace a jak je to s úvěrem? Proč nejsou alespoň základní informace na webových stránkách? Snažím se podle možností účastnit na shromážděních a "spolurozhodovat" o budoucnosti našeho domu, ale není v mých silách chodit v úředních hodinách do kanceláře a ptát se. Otázek je mnoho a domnívám se, že nezajímají jen mne, ale i ostatní vlastníky. Proto bych uvítala, kdyby se důležité informace zaznamenávaly na tento web a vlastníci by pak svými dotazy nezdržovali výbor od práce.

Teplá voda

(Vladimír VÁLKY, 21. 7. 2010 15:39)

Včera (úterý 20. 07.) pozdě večer, když jsem se vrátil z práce, jsem zjistil, že neteče teplá voda. Netekla ani dnes ráno. Je to pravidelná letní odstávka? V kladném případě bych chtěl vědět, jak dlouho bude trvat a proč v č. 1163 není žádné oznámení. Děkuji za odpověď.

byt

(Marie Ö., 20. 7. 2010 14:23)

Dobrý den. S velkou prosbou se obracím na své"skoro" sousedy. Vlastním u nás byt ovšem hledám na dočasnou dobu jiný pronájem v naší ulici, případně spolubydlení. Moc děkuji za nabídky. Nechci odcházet z Řep. Více informací na e-mailu: Merry.25@seznam.cz

Kotelna a další investice

(Miroslav Kubín, 1. 6. 2010 0:02)

Souhlas se záměrem na vybudování kotelny jsem poslal poštou. Zatím se do Prahy dostanu jen zřídkakdy.

S dalšími investicemi (jako se solárními panely a zateplením) však budu souhlasit až poté, co budu znát technické parametry investice, rozpočet a způsob financování a podmínky smlouvy s dodavatelem.

Budu rád, když se na těchto stránkách budou včas objevovat všechny aktuální dokumenty, studie a rozpočty a smlouvy - nejlépe i ty připravované. Myslím, že věcná diskuze k jednotlivým projektům je zde reálnější, než při shromáždění, kde bych ji ani nečekal.

Investice v této době a poměrech vyžadují velkou opatrnost a rozvahu, v takovémto domě i ohledy na rozdílné finanční možnosti a názory ostatních.
Nevím, jestli existuje něco jako střednědobý plán investic, záměr chtít vyřešit rekonstrukci domu rychle a jedním dodavatelem, nepovažuji za rozumný a se získáním dotací bych raději moc nepočítal.S úvěrem u banky bych byl opatrný dvojnásob.

Kotelna

(paní Chomová, majitelka bytu, 13. 5. 2010 8:36)

Dobrý den, musím reagovat na valnou hromadu dne 10.5, hlavně k těm vlastníkům bytů, kteří nepodpořili výstavbu kotelny.Konečně jsme se na schůzi dopracovali k dobré věci(po 2 hodinách obviňování), která je rozhodně jenom k prospěchu všech a někteří lidé, nechápu proč, plivli lidem do tváře, jenom z důvodu msty nebo naschválu. Oni snad mají spočítané co se hodí jenom jim a ne to, co je prospěšné pro všechny. Dobrá vůle OÚ nebude trvat věčně a pak už bude pozdě.
To nám budete znepříjemňovat život jenom z principu, že Vám někdo klepnul přes prsty? Vždyť jde o nás všechny a ne jenom o Vaše uražené ego!!!
Proberte se!!!!!!!!!!!

kotelna

(majitelka bytu, 12. 5. 2010 15:51)

Nechápu proč se neodsouhlasila ta kotelna.


Protože skupinka lidí propagující f.TERMO+holding neumí počítat do 5-ti,ale co se týká vyčůranosti to si spočítat umí hlavně do své kapsy.

Proč dodnes nikdo z výboru a komise nemá tolik utajovaný materiály. Protože obsahují něco co na veřejnost nesmí proniknout.A tahle skupinka si to moc dobře uměla spočítat
OVŠEM POUZE PRO SEBE
oni pak budou spokojený jak miminko ZA NAŠE PENÍZE

Kotelna

(majitelka bytu , 12. 5. 2010 7:41)

Nechápu proč se neodsouhlasila ta kotelna. Lidi jsou sami proti sobě. V období krize by se mělo šetřit kde se dá. A teď místo toho, aby jsme ušetřili budeme cálovat jako mourovatí. A silně pochybuji, že by se něco zlevňovalo. Ráda bych se k tomu vrátila na příští schůzi valné hromady - aby mi vysvětlili proč nemají zájem.

Děkuji

(Vaňková Eva, 11. 5. 2010 23:42)

Děkuji skupině fanynek a fanoušů i ostatním přispivatelům za podporu. Bohužel se prokázalo, že každý dobrý skutek je po zásluze potrestán. Nebude TERMO+holding, tak nebude ani kotelna. Děkujeme za účast na valné hromadě.

skupina fanynek a fanoušů

(majitelka bytu, 11. 5. 2010 12:16)

f.TERMO+holding
KOTELNA-co Vás k tomu přivedlo zvednout ruku proti? Provokace?
Nebyli jste schopní do očí všem lidem říct PROČ PROTI
celá schůze mě připadala jak fotbalové utkání Sparta-Slávie

Je to sprosté vůči p.Vańkové,která běhala a zařizovala a nakonec dostala podpásovku a ostatní taky,ale o to Vám celou dobu šlo provokovat a být středem pozornosti.

f.TERMO + holding

(majitel bytu č.xx, 10. 5. 2010 8:43)

Když řeknete "A" musíte říct taky "B" a to pravdu jak to je s f.TERMO + holding.Proč jste se o tom pí.Habartová nezmínila v tom Vašem prohlášení,proč lidi taháte za nos.Kolik stojí výběrové řízení pořádané f.TERMO + holding a samostatné zateplení.Není tahle f.na nás moc drahá?A proč je většina zakázek f.Termohol-přímá dotace „Havarijní program“-placeno státem a jen minimum si hradí občané sami-proč asi?

Kadlec,Smáha,Habartová

(naštvaný obyvatel, 8. 5. 2010 22:51)

Je to od Vás zbabělé a sprosté vůči ostatním členům sdružení SVJ vydat tři dny před shromážděním to Vaše prohlášení,že jste upozorňovali na to,že představenstvo tvoří jen čtyři čl. a proto nemužou o ničem rozhodovat,proč jste s tím vyšli na světlo až nyní,že by ze strachu.Proč jste čekali až do teď?.Vy kteří jste náš dům málem zadlužili díky f.TERMO + holding- nyní od toho dáváte ruce pryč a hážete klacky pod nohy slušným lidem,kterým není jedno jak to z naším domem dopadne.Odstupte pane Smáho a paní Habartová tak jak to udělal p.Kadlec.Z vašeho jednání není vůbec jasné jestli Vám jde o náš společný dům nebo o Vaše soukromé zájmy.Všechny okolní domy již mají hotové zateplení za méně než polovinu toho co by nás stála práce f.TERMO + holding.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8