Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úklid, provoz domu, STA

Příspěvky

Smlouva s firmou PA-Wap (úklid domu)

17. 2. 2017

Více najdete pod položkou "Celý příspěvek".

 

Rozšíření STA

3. 6. 2016

Od 9. 3. 2016 je rozšířena nabídka programů STA.

 

Průkaz energetické náročnosti budovy

17. 3. 2016

Zákon 406/2000 Sb. o hospodaření s energií ve znění novely 318/2012 Sb., vlastníkovi budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2, ukládá povinnost zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti pro bytový dům.

Dle ustanovení § 7a odst. 3 zák. o hospodaření s energií je vlastník jednotky povinen předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu jednotky před uzavřením smluv o koupi jednotky a od 1.ledna 2016 též příp. nájemci jednotky, před uzavřením smluv o nájmu jednotky. Současně je vlastník povinen zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti budovy v informačních a reklamních materiálech při prodeji jednotky a od 1. 1. 2016 pronájmu jednotky.

Originál průkazu domu Vondroušova 1161-1166 je po dohodě k nahlédnutí.

vystrizek2.jpg

 

Výměna okapnic u balkónů

29. 7. 2014

Upozornění

Dne 4.8.2014 firma Ekoisol začne se stavbou lešení kolem našeho domu na straně balkónů. Bude provádět výměnu okapnic u balkónu. Výměna je zdarma na základě doporučení firmy, jelikož byly namontovány okapnice z neodpovídajícího materiálu a složení. Všechny práce budou prováděny z lešení. Zároveň bude proveden nátěr balkonového zábradlí těm, kteří jej reklamovali na podzim minulého roku. Práce by měli trvat cca měsíc.

Josef Datko
předseda SVJ
tel.: 723 150 129
 

Plynová kondenzační kotelna a solární ohřev TV - rok provozu

9. 7. 2014

Dodavatel plynové kondenzační kotelny fa TOPO s.r.o. zpracoval roční přehled o provozu plynové kotelny.
 

kotelna1.gif


Více najdete po položkou "Celý příspěvek" 

 

Výměna svítidel na chodbách domu

10. 9. 2013

1. Nabídka - Miloslav Janča
2. Schéma a rozmístění osvětlení
3.  Smlouva o dílo
uzavřena v souladu s ustanovením § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

 

Společná televizní anténa - nový provozovatel fa ALSECO

13. 9. 2010

Vážení vlastníci a nájemníci bytů,
dovolujeme si vám oznámit, že ve středu 15.9.2010, bude stávající STA (společná televizní anténa) přepojena na naši novou anténu, provozovanou společností Alseco*.
Vzhledem k tomu, že dojde ke změně na digitální vysílání, k dalšímu připojení bude již nutný set-top box!
V případě zájmu o jeho instalaci, můžete kontaktovat p. Petra Kohouta na tel. 603 261 739.

Výbor SVJ
*pozn. Souhlas se změnou společnosti, jež bude zajišťovat signál do STA, byl odhlasován na květnovém shromáždění vlastníků.

 

CENTRIO - připojení na Internet,TV a IP telefon

5. 5. 2010

Výbor SVJ dostal od společnosti CENTRONET a.s. nabídku na připojení našeho domu k digitální síti CENTRIO, kterou tato společnost provozuje.

Více najdete po položkou "Celý příspěvek"

 
Celý příspěvek | Rubrika: Úklid, provoz domu, STA | Komentářů: 2

STA - společná televizní anténa

20. 3. 2010

Výbor SVJ provedl formou ankety šetření jaký je zájem o využívání společné antény na našem domě (údržba stojí finanční prostředky a je tedy dobré vědět jestli je společná anténa vlastníky využívána). 
Bylo rozdáno 117 anketních lístků, ankety se zúčastnilo 70 členů SVJ (19 členů využívá STA, 49 členů STA nevyužívá, 2 anketní lístky se vrátily nevyplněné)

 Více najdete pod položkou "Celý příspěvek"