Jdi na obsah Jdi na menu
 


75% souhlas při odpojení od centrálního vytápění

10. 11. 2010
V následujícím textu najdete odpověď  Mgr. Martina Dolečka, Zdroj: Verlag Dashöfer, www.byt-nemovitosti.cz

Dotaz:
Chtěl bych se zeptat, jestli postačí 3/4 většina při rozhodování SVJ o odpojení od centrálního vytápění a vybudování vlastní kotelny v části společných prostor.

Odpověď:
Z položeného dotazu lze dovodit, že dodávka tepla (resp. teplé vody) je pro celý dům zajišťována prostřednictvím společenství vlastníků jednotek, tedy na základě jediného smluvního vztahu mezi dodavatelem tepla (teplé vody) a společenstvím vlastníků jednotek, a že jednotliví vlastníci jednotek smlouvu s dodavatelem uzavřenu nemají.
Pokud je uvedený předpoklad správný, lze mít za to, že společenství je oprávněno činit právní úkony týkající se zajištění dodávek tepla do domu. Takové oprávnění vyplývá z ustanovení § 9 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů, podle kterého je SVJ právnickou osobou způsobilou vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu. Byť lze mít určité pochybnosti, zda je dodávka tepla do jednotlivých jednotek věcí spadající do popsané působnosti SVJ, lze takové nejasnosti odstranit poukazem na skutečnost, že smlouvu na dodávku tepla uzavřelo SVJ jako právnická osoba.
S ohledem na výše uvedené lze uzavřít, že SVJ jako osoba oprávněná činit právní úkony ve věcech spojených se správou domu je oprávněno vypovědět či jinak ukončit stávající smlouvu s dodavatelem. Vybudování kotelny lze s ohledem na výše uvedené rovněž považovat za věc spadající do působnosti SVJ. Z právního hlediska je však podstatné, kde v domě bude kotelna vybudována (resp. kotel umístěn). Z položeného dotazu vyplývá, že se tak stane ve společných prostorách domu. Za tohoto předpokladu rozhodují o vybudování kotelny orgány SVJ. S ohledem na znění ustanovení § 11 odst. 5 zákona o vlastnictví bytů lze považovat za dostatečné, aby o vybudování kotelny rozhodla tříčtvrtinová většina všech vlastníků jednotek. Je však současně podstatné, aby vybudováním kotelny nedošlo ke změně vnitřního uspořádání domu, a to i tehdy, pokud se umístění kotelny nedotkne žádné z jednotek v domě.
Lze shrnout, že bude-li kotelna umístěna ve společných prostorách domu, aniž by současně docházelo ke změně vnitřního uspořádání domu, bude tříčtvrtinová většina dostatečná.